BACA BAKIMI

BACA BAKIMI

Baca Bakımı Hakkında Önemli Bilgiler

 • Bacanın ilk günkü performansını vermesi için ehil-uzman kişilerce periyodik bakımı ve kontrolleri mutlaka yapılmalıdır.
 • Baca Sistemlerinde; periyodik bakım esnasında yakma ocağı, yakıt vanaları ve brülör şalteri v.b. ekipmanlar kapatılmalıdır.
 • Baca Sistemlerinde; baca içi gerekli görüldüğü takdirde kamera ile kontrol edilmelidir.
 • Baca içinde oluşan kurum, katı partikül vb. (katı,sıvı ve gaz yakıt) baca, temizleme aparatı ile temizlenerek baca verimliliği arttırılmalıdır.
 • Düşey baca bölümünün en alt noktasında bulunan drenaj hattı, temizleme kabı sökülerek kontrol edilmelidir.
 • Baca temizliği için, baca üst noktasında bulunan terminal de monte edilmelidir.
 • Temizleme aparatı ile baca temizlenerek partiküllerin baca alt noktasına düşmesi sağlanmalıdır.
 • Baca alt noktasında bulunan temizleme kapağı yardımıyla baca içindeki kurum ve cisimler temizlenmelidir.
 • Temizleme işlemine müteakiben drenaj manşonu mutlaka kontrol edilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde baca içine su dökülerek drenaj hattının tıkanıp tıkanmadığı kontrol edilmelidir.
 • Temizleme kabı ve baca terminali işlem başlangıcından önceki durumuna getirilmelidir.
 • Baca temizliği kesinlikle çelik tel fırça ile yapılmamalıdır(paslanmaz veya plastikten mamul malzeme kullanılmalıdır).
 • Baca gazı analizi için duman kanalı üzerinde bulunan test analiz manşonu kullanılmalıdır.
 • Baca topraklaması kontrolü yapılmalıdır.

Bacaların Montajında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Baca ucu, yakınındaki veya içinden çıktığı binanın mahyasını en az 0,5m geçmelidir.
 • Bitişikte bina varsa, bacanın ucu yandaki binanın mahyasını en az 0,5m geçmelidir.
 • Baca sistemi çevresine yanıcı ve parlayıcı kimyevi maddeler kesinlikle konulmamalıdır.
 • Baca topraklaması mutlaka yapılmalıdır (adaptör noktasından).
 • Baca topraklaması ehil kişiler tarafından yapılmalıdır.
 • Duman kanalı baca bağlantısı üzerinde test analiz manşonu mutlaka bulunmalıdır ve gerekli analizler manşon içerisinden yapılmalıdır.
 • Kesinlikle baca üretici firma temsilcisinin haberi olmaksızın duman kanalı veya düşey baca üzerinde herhangi bir ölçüm deliği, temizleme kapağı v.b. işlemler yapılmamalıdır.
 • Düşey baca alt noktasında bulunan drenaj manşonu bağlantısı sifon yapılarak gerçekleştirilmelidir (drenaj hattında kullanılan malzemeler yoğuşma suyuna ve korozyona dayanıklı olmalıdır).
 • Drenaj hattı yerel yönetmelikler doğrultusunda pis su hatlarına bağlanmalıdır.
 • Şaft içinde kalan baca uygulamalarında şaft yüzeyinde temizleme kapaklarına ulaşılabilecek müdahale kapakları bırakılmalıdır.
 • Baca sistemine temastan kaçınılmalıdır.
 • Tek cidarlı baca sisteminde, baca astarına temasta bulunulmamalıdır (baca astar yüzey sıcaklıkları insan sağlığında istenmeyen sonuçlar doğurabilir).
 • Baca bakımı; baca bakım talimatı doğrultusunda veya üretici firma tarafından yapılmalıdır.
 • Bacanın periyodik bakımı her yıl yapılmalıdır.
 • Bacanın ilk günkü performansını vermesi için periyodik bakımı ve kontrolleri mutlaka yapılmalıdır .

Paslanmaz Çelik Bacaların Avantajları

 • Standartlara uygun imal edildiklerinde kullanım güvenliği sağlamaktadırlar.
 • Baca içi çabuk ısınıp, süratle çekiş sağlar.
 • Baca sistemi aksesuarları ile (modül bağlantı kelepçesi, duvar sabitleme kelepçesi, support ve ana taşıyıcısı) bina dışından montajı yapılabildiği gibi aynı zamanda mevcut yapı içerisinde baca montajı da yapılabilmektedir.
 • Baca iç yüzeyi pürüzlülük değeri çok düşük olduğundan sürtünme kayıpları minimum düzeydedir.
 • Aside ve atık gazın korozif ve kimyasal etkilerine dayanıklıdır.
 • Doğaya ve çevreye zarar vermeyen yapısı ile kullanım güvenliği sunmaktadır.


Meba Baca Sistemleri, Marmara Mekanik firmasının tescilli markasıdır.
Bu sitede kullanılan logo, metin ve görseller Marmara Mekanik' e aittir. Başka bir yerde izinsiz kullanılması ve paylaşılması halinde Marmara Mekanik yasal haklarını saklı tutar.